ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิค

สถานที่จัด : กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ สพ.ทร.

วันที่จัด :  23 - 27 มีนาคม 2563

หัวข้อฝึก : ทบทวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดและประเภทวัตถุระเบิด, ฝึกปฏิบัติการจุดระเบิดแบบต่างๆ, ฝึกทบทวนเครื่องมืออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิด. หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด เป็นต้น