ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิค

สถานที่จัด : กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ สพ.ทร.

วันที่จัด :  23 - 27 มีนาคม 2563

หัวข้อฝึก : ทบทวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดและประเภทวัตถุระเบิด, ฝึกปฏิบัติการจุดระเบิดแบบต่างๆ, ฝึกทบทวนเครื่องมืออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิด. หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด เป็นต้น

ฝึกทบทวนการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด การปฏิบัติการกับระเบิดแสวงเครื่องในสถานการณ์ปัจจุบัน และเทคนิค

สถานที่จัด : กองประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์ สพ.ทร.

วันที่จัด : 16 - 20 มีนาคม 2563

หัวข้อฝึก : ทบทวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดและประเภทวัตถุระเบิด, ฝึกปฏิบัติการจุดระเบิดแบบต่างๆ, ฝึกทบทวนเครื่องมืออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิด. หุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิด เป็นต้น

 

การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (3 ชั่วโมง)

การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (3 ชั่วโมง) เป็นหลักสูตรทบทวนสำหรับผู้ที่เคยผ่านการอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (6 ชั่วโมง) มาแล้ว

เนื้อหาการฝึกอบรมมุ่งเน้นสำหรับภาคประชาชนในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง หรืออุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารที่ประชาชนสามารถใช้งานได้

เนื้อหาทฤษฎี 1 ชั่วโมง 30 นาที : ฝึกภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง 30 นาที